Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii
Zakład Bioarcheologii, Osteologia Człowieka
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-921 Warszawa; tel. (+48)225522845; fax (+48)225522801

[image]


Pracownicy

Mgr Elżbieta Jaskulska (paleopatologia), e-mail ejaskulska@uw.edu.pl
Dr Arkadiusz Sołtysiak (bioarcheologia), e-mail a.soltysiak@uw.edu.pl
Dr Wiesław Więckowski (archeologia śmierci), e-mail w.c.wieckowski@uw.edu.pl

Publikacje

Antropologia Religii (tomy 1-5)

Programy

MaCzek, wersja 3.3