[image]
Arkadiusz Sołtysiak
Zakład Bioarcheologii, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Telefon: (22)5522837, fax (22)5522801
E-mail: a.soltysiak@uw.edu.pl lub a.soltysiak@poczta.onet.pl
[image]
Prace terenowe
Iran
Abbasi TepeN=2chalkolitPDF
Balendżan TepeN=5epoka brązu
Ghal-e-KashN=7epoka żelazaPDF PDF
Gohar TepeN=97epoka brązu, epoka żelazaPDF PDF PDF
Goldar TepeN=2epoka żelazaPDF
Tepe KhalesehN=2neolitPDF
Tol-e-KhosrowN=3chalkolitPDF
Tepe LafoorN=1epoka żelazaPDF
LamaMNI=55epoka brązuPDF
Molla KheilN=1okres partyjskiPDF
Tepe SialkMNI=20neolitPDF
Yaghut TepeMNI=6epoka brązuPDF
Irak
AszurN=37od epoki brązu do okresu partyjskiegoPDF
Nemrik 9MNI=35neolit preceramiczny
Tell RidżimN=2okres sasanidzkiPDF
Kuwejt
KadhimaN=2PDF
Al-KhuwaysatN=3PDF
As-Sabbiya BahraN=8PDF
As-Sabbiya MugheiraN=27PDF PDF
As-Sabbiya RukhamN=5PDF
Syria
Tell ArbidN=311od epoki brązu do okresu abbasydzkiegoPDF PDF
Tell Aszara - TerqaN=254od epoki brązu do XX wiekuPDF PDF
Tell Barri - KahatN=118od epoki brązu do XX wiekuPDF PDF
Tell Brak - NagarN=173chalkolit, epoka brązuPDF
Czagar BazarN=22epoka brązuPDF
Tell Fares al-SzarqiN=24chalkolit i epoka brązuPDF
Tell FecherijeN=1epoka żelazaPDF
Tell HamukarN=5chalkolitPDF
Tell MadżnunaMNI=228chalkolitPDF PDF PDF PDF
Tell MarwanijeN=4epoka żelaza, okres abbasydzkiPDF PDF
Tell MasaikhN=404od epoki brązu do okresu abbasydzkiegoPDF PDF
Dżebel MasztaleN=39od epoki brązu do okresu abbasydzkiegoPDF PDF
Tell Rad SzaqraN=16epoka brązuPDF
Publikacje Bioarcheologia

 1. Arkadiusz Sołtysiak, Myślenie magiczne w interpretacji archeologicznej. Próba klasyfikacji, przykłady, perspektywy, referat wygłoszony podczas konferencji "Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów", Kraków, 22–23 II 2010. [PDF]
 2. Arkadiusz Sołtysiak, Kilka uwag do tekstu Karola Piaseckiego pt. "Wstrzymać Kopernika!", "Archeologia Żywa" 1(47):2010, ss. 62-63. [PDF, errata]
 3. Arkadiusz Sołtysiak, Tomasz Kozłowski, Komentarz do identyfikacji cranium 13/05 z Fromborka jako kości Mikołaja Kopernika, "Archeologia Polski" 54(2):2009, ss. 281-290. [PDF]
 4. Arkadiusz Sołtysiak, Modele nieparametryczne w antropologii populacyjnej [w:] "Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek", red. J. Jerzemowski, M. Grzybiak, J. Piontek, Sopot 2006, ss. 631–633.
 5. Arkadiusz Sołtysiak, Dzieje starożytnej Mezopotamii z perspektywy bioarcheologicznej [w:] "Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek", red. J. Jerzemowski, M. Grzybiak, J. Piontek, Sopot 2006, ss. 626–630.
 6. Piotr Jaskulski, Tomasz Kozłowski, Arkadiusz Sołtysiak, Genetyka i paleoantropologia, "The Peculiarity of Man" 8:2003, ss. 363–375.
 7. Elżbieta Jaskulska, Arkadiusz Sołtysiak, Próba porównania jakości życia populacji ludzkich w Terce (Tell Aszara) i Tell Masaikh w środkowej epoce brązu i w pierwszym tysiącleciu n.e., "Światowit" 4:2002, Fasc. A, ss. 39–46. [PDF]
Metody klasyfikacji

 1. Arkadiusz Sołtysiak, Wykorzystanie taksonomii numerycznej w analizach ikonograficznych na podstawie serii mezopotamskich pieczęci cylindrycznych przedstawiających Boga–Węża [w:] "Taksonomia 11. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania", red. K. Jajuga, M. Walesiak, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 1022, Wrocław 2004, ss. 538–547.
 2. Piotr Jaskulski, Arkadiusz Sołtysiak, Diagram Czekanowskiego: pomysł, historia, zastosowania [w:] "Taksonomia 11. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania", red. K. Jajuga, M. Walesiak, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 1022, Wrocław 2004, ss. 374–383.
 3. Arkadiusz Sołtysiak, Piotr Jaskulski, O zastosowaniu metod analizy zmienności w przestrzeniach wielocechowych w antropologii historycznej [w:] "Taksonomia 7. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania", red. K. Jajuga, M. Walesiak, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 874, Wrocław 2000, ss. 129–138.
Historia astronomii

 1. Arkadiusz Sołtysiak, Dobre i złe omina w astromancji mezopotamskiej. Interpretacja ekologiczna, "Nomos" 49/50, 2005, ss. 125–139. [PDF]
 2. Arkadiusz Sołtysiak, Maciej Szymkiewicz, Koncepcja czasu w kulturze Normanów, "The Peculiarity of Man" 9:2004, ss. 165–181. [PDF]
 3. Arkadiusz Sołtysiak, Bogowie nocy. Motywy astralne w religiach starożytnej Mezopotamii, Nomos, Kraków 2003, ss. 306. [o książce]
Religie starożytnej Mezopotamii

 1. Arkadiusz Sołtysiak, Religie Mezopotamii [w:] "Religie starożytnego Bliskiego Wschodu", red. K. Pilarczyk, J. Drabina, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 111–176. [PDF, errata]
 2. Arkadiusz Sołtysiak, Babilońskie rozumienie czasu w świetle Enuma eliš, "The Peculiarity of Man" 9:2004, ss. 143-154. [PDF]
 3. Arkadiusz Sołtysiak, Rytuał świętych zaślubin Inanny i Dumuziego, "Meander" 59:2004, nr 3/4, ss. 217–221. [PDF]
 4. Arkadiusz Sołtysiak, Biurokracja Enlila, święte łono Inanny i kraina bez powrotu. Trzy aspekty deifikacji władców w starożytnej Mezopotamii [w:] "Antropologia religii. Studia i szkice", red. J. Drabina, "Studia Religiologica" nr 35, Kraków 2003, ss. 51–67.
 5. Arkadiusz Sołtysiak, Przedstawienia Boga–Węża na pieczęciach cylindrycznych z okresu akadyjskiego. Analiza ikonograficzna, "Studia i Materiały Archeologiczne" 10:2000, ss. 189–214. [PDF]
Nowe ruchy religijne

 1. Arkadiusz Sołtysiak, Czarna msza. Od mitu do bluźnierczej psychodramy [w:] "Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach", red. J. Olko, Warszawa 2008, ss. 87–94. [PDF]
 2. Arkadiusz Sołtysiak, Jak neopoganie manipulują przeszłością? [w:] "Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku", red. J. Olko, Warszawa 2007, ss. 49–63. [PDF]
 3. Arkadiusz Sołtysiak, Motywy mezopotamskie w neopogaństwie [w:] "Religioznawstwo polskie w XXI wieku", red. Z. Stachowski, Tyczyn 2005, ss. 455–459. [PDF]
 4. Arkadiusz Sołtysiak, Maciej Szymkiewicz, Od Wotana do Człowieka z Kennewick. Koncepcje rasy i społeczeństwa w Ásatrú, "Nomos" 51/52, 2005, ss. 75–87. [PDF]
 5. Urszula Michalska, Arkadiusz Sołtysiak, Eony "lewej ścieżki", "The Peculiarity of Man" 9:2004, ss. 119-131. [PDF]
 6. Arkadiusz Sołtysiak, Polskie i litewskie neopogaństwo. Kilka różnic i podobieństw w świetle badań ankietowych, "Przegląd Religioznawczy" 2004, nr 1 (211), ss. 113–122.
 7. Arkadiusz Sołtysiak, Dobro i zło według satanistów, "The Peculiarity of Man" 5:2000, ss. 147–161. [PDF]
 8. Arkadiusz Sołtysiak, Ścieżka Asatru, "The Peculiarity of Man" 4:1999, ss. 241–294. [PDF]
Inne

 1. Arkadiusz Sołtysiak, Czy istnieje archetyp wroga? Rozważania o agresji u ludzi i innych zwierząt [w:] "Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach", red. J. Olko, P. Prządka-Giersz, Warszawa 2007, ss. 9–26. [PDF]
 2. Arkadiusz Sołtysiak, Anta-kita, izopsefia, gematria, ELS. święta matematyka w tradycji antycznej i judeochrześcijańskiej, "The Peculiarity of Man" 9:2004, ss. 53-72. [PDF]
 3. Arkadiusz Sołtysiak, Analiza opisów zabójstw królów i synów królewskich w Sadze o Wolsungach [w:] "Zamach stanu w dawnych społecznościach", red. A. Sołtysiak, J. Olko, Warszawa 2004, ss. 249–260. [PDF]
 4. Arkadiusz Sołtysiak, Kilka słów o świecie memów. Polemika, "The Peculiarity of Man" 8:2003, ss. 355–361.
 5. Arkadiusz Sołtysiak, Piotr Jaskulski, Anthropology at Warsaw University. Antropologia na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Archeologii UW, Warszawa 2000, ss. 125. [PDF]
Projekty badawcze Zmienność diety w populacjach bliskowschodnich od neolitu do współczesności: zastosowanie analizy stabilnych izotopów węgla i azotu (NCN HARMONIA, 2012/06/M/HS3/00272)

Analiza proporcji trwałych izotopów węgla i azotu w ludzkim kolagenie jest obecnie standardowym narzędziem do badania diety i sposobów pozyskiwania żywności w dawnych grupach ludzkich. Proporcje izotopów węgla (13C i 12C) mogą służyć do określania udziału w diecie roślin o szczególnej ścieżce fotosyntezy (jak kukurydza, proso, sorgo lub trzcina cukrowa) albo do odróżniania diety morskiej od diety lądowej. Z kolei proporcje izotopów azotu (15N i 14N) są skorelowane z pozycją w piramidzie troficznej i dzięki temu możliwe jest oszacowanie skali spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego.

Choć badania trwałych izotopów węgla i azotu są stosowane w archeologii już od ponad 30 lat, ta metoda wciąż jest sporadycznie stosowana przez archeologów pracujących na Bliskim Wschodzie. Celem projektu jest wypełnienie tej luki i analiza proporcji trwałych izotopów węgla i azotu w szczątkach ludzkich z dziewięciu stanowisk archeologicznych w północnej Mezopotamii. Dane uzyskane dla wielu okresów i dla trzech różnych stref ekologicznych umożliwiają uzyskanie wglądu w zmiany diety i sposobów pozyskiwania żywności od epoki brązu aż po czasy niemal współczesne.

Dwa wyniki projektu są szczególnie interesujące. Po pierwsze, niewielkie, ale istotne przesunięcie proporcji izotopów węgla nastąpiło w II tysiącleciu na kilku oddalonych od siebie stanowiskach. Ponieważ w tym czasie nie zostały wprowadzone żadne nowe rośliny uprawne, to przesunięcie było najprawdopodobniej wynikiem zwiększenia wypasu owiec i kóz na obszarach suchego stepu. Uśredniona sygnatura izotopowa dzikich traw, inna niż sygnatura udomowionych zbóż, została przeniesiona do ludzi spożywających produkty pochodzenia zwierzęcego. Taka modyfikacja hodowli zwierząt była częścią większej zmiany w organizacji społecznej, która skutkowała większym uniezależnieniem się pasterzy od organizmów państwowych.

Drugim istotnym wynikiem realizacji projektu jest wydatowanie czasu powstania rozległego systemu kanałów w środkowej dolinie Eufratu, na południe od Chaburu. Większa dostępność wody i bardziej ekstensywna uprawa ziemi na polach poddanych irygacji zmieniły proporcje izotopów azotu między środkową epoką brązu a okresem nowoasyryjskim. Prawdopodobnie irygacja tego obszaru była elementem asyryjskiej polityki zwiększania potencjału rolniczego w różnych prowincjach imperium.

Uzyskane wyniki pozwalają lepiej zrozumieć historię społeczną i ekonomiczną starożytnej Mezopotamii i mogą mieć również wpływ na metody i teorię bioarcheologii. Na przykład zaobserwowana wyraźna korelacja między proporcjami izotopów azotu a roczna sumą opadów pozwala użyć wartości izotopowych jako potencjalnego wskaźnika migracji pomiędzy miejscami bardziej suchymi i bardziej wilgotnymi.

Rola środowiska w procesie urbanizacji w Syrii w późnym chalkolicie: analiza masowych pochówków z Tell Madżnuna (NCN HARMONIA, 2013/10/M/HS3/00554)

Tell Brak jest ważnym stanowiskiem archeologicznym w Syrii, na którym proces urbanizacji zaczął się już pod koniec V tys. p.n.e., wcześniej niż w południowej Mezopotamii. Na jednym z mniejszych stanowisk znajdujących się wokół Tell Brak, o nazwie Tell Madżnuna, zostało znalezione wielkie śmietnisko zawierające również liczne warstwy ze szczątkami ludzkimi zupełnie albo częściowo pozbawionymi związków anatomicznych, jak również późniejsze regularne cmentarzysko pokrywające przynajmniej część śmietniska.

Co najmniej dwa największe zespoły kości ludzkich, z tylko częściowo zachowanymi związkami anatomicznymi, licznymi śladami zębów zwierząt padlinożernych oraz szkieletowymi wskaźnikami stresu, mogą być uznane za świadectwo dwóch epizodów zwiększonej umieralności, które mogły być konsekwencją wojny, głodu lub epidemii. Celem projektu było zweryfikowanie hipotezy, że najstarszy z tych epizodów, reprezentowany przez najbardziej liczebny zespół kości, był poprzedzony okresem stresu środowiskowego związanego z suszą i brakami żywności. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, zastosowane zostały różne metody analityczne, w tym analiza mikro- i makrodefektów szkliwa, analiza sekwencji proporcji izotopów tlenu w szkliwie, analiza wzorców mikrostarcia szkliwa oraz datowania radiowęglowe kości ludzkich z różnych kontekstów.

Połączone wyniki badań defektów szkliwa i proporcji izotopów tlenu pokazały, że w ciągu około 30 lat poprzedzających śmierć osobników z Tell Madżnuna wystąpiły co najmniej dwa okresy kilkuletniej suszy, która skutkowała podwyższeniem proporcji cięższego izotopu tlenu oraz zwiększeniem częstości defektów szkliwa. Jeden z tych okresów zaczął się 4,5 roku przed epizodem podwyższonej umieralności i poprzedzał bezpośrednio śmierć osobników pochowanych w Tell Madżnuna, drugi natomiast miał miejsce 10-15 lat przed tym wydarzeniem. To wszystko sugeruje, że wczesne społeczństwo miejskie było wrażliwe na krótkotrwałe fluktuacje klimatu i ogókny poziom stresu był w nim dość wysoki, co jest poświadczone również przez wysoką częstość urazów głowy oraz stwierdzony przypadek maltretowania dziecka pochowanego na nieco wcześniejszym cmentarzysku w samym Tell Brak.

Projekt dostarczył nowych danych do dyskusji o przyczynach i przebiegu szybkiej urbanizacji w Tell Brak pod koniec V i w pierwszej połowie IV tysiąclecia p.n.e. Wypracowane zostały również nowe metody analityczne umożliwiające dość precyzyjną rekonstrukcję historii stresu środowiskowego w okresie ok. 30-35 lat przed epizodem zwiększonej umieralności, skutkującym jednoczasowym pochówkiem większej liczby osób.

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2016 | Liczba odwiedzin: